Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Psychosociale consulten

Voor de individuele consulten gelden aanvullende algemene voorwaarden. Het document hierover ‘Algemene Voorwaarden PS’ ontvang je als bijlage bij de email ter voorbereiding van het eerste gesprek.

Betalingsmogelijkheden

 • Alle betalingen vinden plaats via Infomedics (een factoring bedrijf), of middels diverse online betalingssystemen (iDeal, Mister Cash).
 • In het geval van individuele begeleiding zal de facturering plaatsvinden via Infomedics. Deze facturen zijn geschikt om bij zorgverzekeraars in te dienen. Of een klant/cliënt voor vergoeding in aanmerking komt is afhankelijk van de zorgverzekeraar en zorgpolis van de klant/cliënt. De klant/cliënt dient zelf zorg te dragen hierover goed geïnformeerd te zijn bij de zorgverzekeraar. Alle informatie die u hiertoe nodig hebt staat vermeld op deze website.
  Voor Infomedics zijn de door Infomedics opgestelde betalingsvoorwaarden van kracht welke zijn terug te vinden op www.infomedics.nl
 • In alle overige situaties vindt de betaling plaats middels diverse betalingssystemen zoals hierboven genoemd.

Betaling middels online betalingssystemen en toegankelijkheid product

 • U dient de procedure tot bestelling en betaling via de online betalingssystemen volledig te doorlopen.
 • Pas wanneer uw betaling daadwerkelijk op de bankrekening van Asterisa is bijgeschreven zal over gegaan worden tot het toegankelijk maken van het betreffende product.
 • Nadat uw betaling heeft plaatsgevonden en het verschuldigde bedrag ook werkelijk op de bankrekening van Asterisa is bij geschreven krijgt u binnen 10 werkdagen per email de gegevens toegestuurd om toegang tot het materiaal te krijgen.
 • Asterisa is niet aansprakelijk voor het onjuist verstrekken van een emailadres door de klant. Wanneer de klant het correcte emailadres als nog aan Asterisa doet toekomen zal het betreffende materiaal binnen de gebruikelijk termijn toegankelijk worden gesteld.
 • De link waarmee u betreffend materiaal toegankelijk krijgt komt te vervallen binnen de termijn die bij de aanschaf in de productinformatie op de website staat vermeld.
 • Bij inschrijving van bijeenkomsten die als gezamenlijke activiteit worden aangeboden verbindt u zich tot het volgen van de gehele activiteitencyclus/cursus.
 • Definitieve plaatsing voor groepsbijeenkomsten is slechts het geval wanneer u hiervan schriftelijk (per email) op de hoogte bent gesteld, na ontvangst van uw betaling en uw bestelformulier.

Restitutiemogelijkheid

 • Voor online producten (zoals online trainingen, meditaties en webinars) is geen restitutie mogelijk.
 • Voor groepsbijeenkomsten op locatie is geen restitutie mogelijk.  Na betaling is je inschrijving definitief. In overleg kun je wel iemand anders in jouw plaats laten komen.

Eigendomsrecht en copyright

 • Op alle materiaal geldt een copyright.
 • Beeldopnamen blijven eigendom van Asterisa.
 • Geluidsbestanden en tekstbestanden die na bestelling voor u toegankelijk zijn kunt u zelf downloaden.