Copyright

Copyright © 2024 Marisa (MJ) Evelo, www.asterisa.nl.

Voor alle informatie op deze website als ook alle producten die je op deze website kunt bestellen geldt een copyright.
Er mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden voor druk of kopie op welke wijze dan ook na voorafgaande schriftelijk toestemming van Marisa (MJ) Evelo. Hiervoor kun je contact met haar opnemen via het contactformulier.

Alleen voor de geschreven artikelen zoals te vinden zijn in de blog op deze website geldt het volgende copyright: deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel (dus zijnde de volledige tekst) doorgegeven worden. De gebruiker dient de vermelding “Copyright © 2024 Marisa (MJ) Evelo, www.asterisa.nl” toe te voegen aan al het te publiceren materiaal.

Ik dank je voor het doorgeven van dit Licht.