De depressie vanuit zielenperspectief, een eerste uiteenzetting.

De depressie vanuit zielenperspectief, een eerste uiteenzetting.
2 januari 2014 Marisa Evelo

De depressie vanuit zielenperspectief benaderd. Wat is een depressie? Waardoor ontstaat het? Waarop moet je de aandacht te richten om er uit te komen?
In dit artikel licht ik een stukje van de sluier op met informatie vanuit zielenperspectief over wat een depressie is.

Je bent bewustzijn

In je menselijk leven breng je dit bewustzijn tot expressie.
Ieder draagt net een beetje ander bewustzijn dan de ander. Daarmee ben je uniek. Je bent hier op Aarde om jouw unieke bewustzijn via het verspreiden van jouw unieke licht en liefde de wereld in te brengen. Om dat te doen heb je een menselijk fysiek lichaam aangenomen. Er zijn meerdere energielichamen die je gebruikt om je goddelijk bewustzijn tot expressie te brengen. Naast het fysieke lichaam heb je een etherische lichaam (waarin onder meer je chakra’s zich bevinden), een emotioneel lichaam, een mentaal lichaam en een spiritueel lichaam.

torus_-wiki-960De torus

Al deze energielichamen zijn deel van een elektromagnetisch veld, ook wel de torus genoemd. De torus is bolvormig met in het midden een verticale kolom. Dus een bol met middenin een gat dat van boven naar beneden loopt. Je zou kunnen zeggen dat de torus, het bolvormige lichaam, een beetje lijkt op een donut. De torus is een elektromagnetisch bolvormig lichaam met in het midden een kolom van licht.
Alles wat leeft heeft een elektromagnetisch veld in deze vorm, zelfs de planeten en onze Melkweg.

Terwijl je op de Aarde rondloopt stroomt je levensenergie, afkomstig van de kosmos en ook van de Aarde door je heen. Ze stromen via de kolom van licht je torus in om zich daarin te verspreiden en dan ook weer verbinding te maken terug met de kosmos en de Aarde. De meeste mensen zijn zich hiervan niet bewust. Maar op het moment dat je levensenergie niet meer goed door je heen stroomt leidt dit tot allerlei problemen. In dit artikel licht ik toe hoe onder meer de depressie hieruit ontstaat.

Dichtbij je kern of verder weg

Zolang je levensenergie via de kolom van licht vrij door je heen stroomt ben je verbonden met je goddelijk bewustzijn en met de Aarde. Wanneer je goed bij je kern blijft straal je jouw licht en liefde de wereld in. Al naar gelang je vanuit meer bewustzijn leeft, kun je meer levensenergie door je heen laten stromen. Dit heeft met je zielsontwikkeling te maken. De hoeveelheid bewustzijn waarmee je aanwezig bent op Aarde bepaalt hoeveel licht en liefde er door je heen stroomt. Daar is geen goed en fout in. De een kan dus meer stralen dan de ander. Gaat er redelijk wat levensenergie door je heen en blijf je dichtbij je kern dan ga je stralend het leven door. En zo voel je je dan vaak ook.

Als mens ben je meestal niet 100% van de dag stralend. Er gebeurt van alles in je leven waardoor je jezelf in meerdere of mindere mate verwijdert van je kern, van wie je werkelijk bent. Je licht dooft dan enigszins. Een hele normale toestand in de huidige wereld. Er zijn zelfs mensen die zichzelf zover van hun eigen liefde en licht distantiëren dat ze vergeten dat ze liefde en licht zijn.

De depressie

Bij een depressie verandert er iets in de doorvoer van je levensenergie. Deze stroomt normaal vrijelijk door de torus heen op het niveau dat bij jouw bewustzijn past.

Bij een depressie vernauw je de doorvoer van levensenergie in de torus. Je knijpt als het ware het elektromagnetische veld enigszins af, waardoor er minder levensenergie doorheen kan stromen. Je blijft met je geest wel verbonden met je aardse bestaan, hoewel je vaak minder goed gegrond bent.

De depressie als verdedigingsmechanisme

De vernauwing in doorvoer van je levensenergie vindt zijn oorsprong in angst. Angst dat je niet goed genoeg bent, angst om een ander te verliezen, angst om alleen te zijn, angst om pijn te hebben, angst om dood te gaan, angst om te leven, noem maar op. Angst.

Wanneer je in angst bent, echt in angst bent, reageer je met één van de drie bekende verdedigingsmechanismen: Fight, Flight or Freeze reaction. In het Nederlands: Vecht, vlucht of verstijf(bevries) reactie. (Korte toelichting over deze verdedigingsmechanismen op Wikipedia)

Bij een depressie schiet je het verdedigingsmechanisme van vluchten in. Maar je neemt niet letterlijk de benen. Als reactie op je angst verminder je de energietoevoer van je levensenergie, zodat je jezelf minder ervaart. Vanuit angst komt er een vernauwing in de torus en kan je levensenergie er niet meer vrij doorheen stromen. Daardoor stroomt er dus minder levensenergie door je heen. En daarmee minder licht, minder liefde die je ervaart en tot expressie kunt brengen.
Bij een depressie houdt deze vermindering in de doorvoer van je levensenergie langere tijd aan.

Het verminderen van de doorvoer van je levensenergie is dus een verdedigingsmechanisme die je op onbewust niveau toepast. Een overlevingsstrategie kun je ook zeggen. Je wilt de angst niet ervaren, en creëert iets waar je uiteindelijk ook niet blij van bent: de depressie.

Alle symptomen van een depressie zijn terug te voeren naar de vermindering in doorvoer van levensenergie. Je ervaart bijvoorbeeld geen levensvreugde meer, je hebt minder energie om wat dan ook te doen, de functies in je lichaam veranderen (slaap, gewicht, ziet geen kleuren meer). De beperkte hoeveel levensenergie in je torus kan maken dat je je geremd voelt of je juist opgejaagd doen voelen, dat hangt van je beleving ervan af. Etc. De vernauwing in de torus werkt overigens niet alleen door op je fysieke lichaam, maar ook op je andere energielichamen. Overal stroomt de levensenergie minder goed.

Omdat we verschillend zijn, zal de ene persoon de vermindering in doorvoer van levensenergie anders ervaren dan de ander. Vandaar ook dat de lijst van symptomen bij een depressie gevarieerd is en je lang niet alle symptomen hoeft te ervaren om toch de diagnose van depressie te krijgen.

Wat te doen bij een depressie?

Behandeling van de depressie mag dus op 2 aspecten gericht zijn: het helen van de oorspronkelijke angst, én het ontspannen van de torus in combinatie met het actief ‘aanzetten’ van de stroom van levensenergie.

Het ontspannen van je torus, gericht op het optimaliseren van je doorstroming van levensenergie op het hoogst mogelijke niveau kan op verschillende manier plaatsvinden. Ik kom daar in een ander artikel op terug.

De oorsprong van de angst kan heel verschillend zijn. De wetenschap heeft er een aantal in kaart gebracht. Daarmee zich beperkend tot de waarneembare en aantoonbare feiten. In sommige varianten van de depressie geheel accuraat. Bij andere varianten van depressie spelen er echter angsten op dieper niveaus van de geest dan waar de wetenschap op dit moment voor open staat, bijvoorbeeld angsten op het niveau van andere elementen in je zielenbestaan. Daarom deze serie artikelen over onder meer depressies vanuit zielenperspectief toegelicht.

In liefde en licht,
Marisa Evelo
Holistisch psycholoog / nieuwetijdspsycholoog

Wil je meer informatie over wat een depressie is volgens de reguliere GGZ, de symptomen waaraan je moet voldoen, en de oorzaken die er tot nu toe in de reguliere GGZ in kaart zijn gebracht, dan verwijs ik de je naar de website www.depressie.nl

Marisa schrijft haar artikelen in verbondenheid met haar hogere multidimensionale bewustzijn.
Lees haar artikelen met open hart. In je hart zit immers het diepere weten. Resoneert het aangereikte niet in je hart dan laat het in alle respect en liefde rustig los.

Informatie over holistische psychologische zorgInformatie over begeleiding bij hoogsensitiviteit

Voor de gehele website geldt een copyright, dus ook voor de artikelen in deze  Blog. Lees meer: Copyright © 2022