De Nieuwe Aarde Mens – Leergang

De Nieuwe Aarde Mens – Leergang
Leven in de vijfde dimensie en hoger

Jezelf stap voor stap herdefiniëren en hercreëren naar een vijf dimensionaal bewustzijnsniveau en hoger.
Met tal van oefeningen en praktische tools, opschoningen en activaties om te leven in de vijfde dimensie en hoger.

Meer algemene informatie over de leergang vind je in De Nieuwe Aarde mens – Blok 1