De Nieuwe Aarde Mens

Leergang: De Nieuwe Aarde Mens – Leven in de vijfde dimensie en hoger

Leven als Nieuwe Aarde Mens in de vijfde dimensie en hoger.

Jezelf herdefiniëren en hercreëren naar een vijf dimensionaal bewustzijnsniveau en hoger.
Met tal van oefeningen, opschoningen en activaties om te leven in de vijfde dimensie en hoger.

Meer algemene informatie over de leergang vind je in De Nieuwe Aarde mens – Blok 1