De Nieuwe Aarde Mens

Leergang: De Nieuwe Aarde Mens – Leven in de vijfde dimensie en hoger

Jezelf herdefiniëren en hercreëren naar een vijf dimensionaal bewustzijnsniveau en hoger.
Met tal van oefeningen, opschoningen en activaties om te leven in de vijfde dimensie en hoger.

Je kunt je nu aanmelden voor de blokken van de leergang die in september van start zullen gaan.

Meer algemene informatie over de leergang vind je in De Nieuwe Aarde mens – Blok 1