De winterdepressie vanuit zielenperspectief (1): de cyclus van de seizoenen

De winterdepressie vanuit zielenperspectief (1): de cyclus van de seizoenen
2 januari 2014 Marisa Evelo

Het vallen van de blaadjes van de bomen in het najaar, is voor sommige mensen de opmaat voor een winterdepressie, welke gelukkig vaak weer verdwijnt in het voorjaar. Hoe komt deze winterdepressie tot stand? Waarom heeft de ene mens er meer last van dan een ander? Hoe kun je handig met dit type depressie omgaan?

Het cyclische ritme van de seizoenen van de natuur

De natuur laat ons duidelijk zien dat de levensenergie cyclisch met de seizoenen mee stroomt. Ieder jaar een nieuwe cyclus. Waarbij het voorjaar meestal als het begin van de cyclus wordt geduid, omdat in het voorjaar over het algemeen het nieuwe leven ontstaat.
Laten we de blad-houdende bomen eens als voorbeeld nemen. Deze bomen, die de hele winter geen blad hebben gedragen, vormen in het voorjaar knoppen waaruit de bladeren groeien. Je weet wel, dat prachtige voorjaarsgroene blad. Zo’n heerlijk fris lentegroen, waar ik altijd blij van word als ik het zie.
In het voorjaar neemt de doorstroming van de levensenergie in de bomen toe. Er zit letterlijk meer leven in de bomen. Dit reflecteert zich in een toename van levenssappen die via de wortels, de stam, de takken en ook de nerven van de nieuw gevormde bladeren stromen. Door deze toename in levensenergie kunnen de bomen bovendien bloemen laten groeien. Bloemen zijn nodig voor het voortbestaan. Deze bloemen worden bevrucht en de zaden van deze bloemen verspreiden zich over het land zodat er nieuwe bomen ontstaan.
Als de zaden in het najaar zijn verspreid, zit de belangrijkste taak er op: het waarborgen van het voortbestaan van de soort. De bomen verminderen de stroom aan levensenergie en daarmee de belangrijke levenssappen. Ze laten het blad los en gaan uiteindelijk over in de winterstand.

Najaar: het verminderen van de levensenergie

Het klimaat is een belangrijke trigger tot verandering in de doorstroming van levensenergie. In het voorjaar ondersteunt de verandering in het klimaat, meer licht en meer warmte, de toename aan levensenergie. In het najaar, met het korter worden van de dagen en de terugval in temperatuur, trekt de levensenergie zich grotendeels uit de bomen terug. De bomen verliezen blad en gaan in een ruststand. Tot het voorjaar aanbreekt. Dan begint opnieuw een nieuwe cyclus van het leven. En dit gebeurt jaar in, jaar uit. Steeds weer opnieuw.

De winterdepressie

Zoals ik in een eerder artikel heb aangegeven vindt vanuit zielenperspectief de depressie haar oorsprong in een verminderde doorvoer aan levensenergie (Zie: ‘De depressie vanuit zielenperspectief: een eerste uiteenzetting’). Als je dit artikel nog niet gelezen hebt dan kan het handig zijn dat je dit nog doet.
Hoewel het wellicht lijkt dat ons lichaam weinig opheeft met het cyclische ritme van de seizoenen van de natuur, is dit feitelijk meer het geval dan men in eerste instantie geneigd is aan te nemen.
En ach dat weten we ook wel. Als je veel buiten bent in de winter merk je dat je lichaam reageert op de kou: bloedvaten die zich meer terugtrekken uit je huid, waardoor je nagels minder snel groeien, minder levensenergie waardoor je meer vatbaar bent voor griep, verkoudheden etc. Maar omdat we het hele jaar door in huizen met verwarming wonen, en we daardoor het niet echt koud hoeven te hebben in de winter, lijkt het alsof dit cyclische ritme van de natuur geen invloed op ons heeft. De vermindering aan daglicht vangen we op met kunstlicht en daarmee lijkt alles okay.
Desondanks zullen veel mensen wel herkennen dat ze blij zijn als de donkere dagen van december achter de rug zijn en de dagen weer lengen.
Ook voor ons mensen geldt dat de doorvoer aan levensenergie die via de torus je verschillende lichamen in stroomt vermindert in het najaar (zie mijn eerdere artikel: ‘De depressie: een eerste uiteenzetting’). Bij sommige mensen kan dit de inleiding tot een winterdepressie betekenen.

Waarom heeft de een wel last van een winterdepressie en de ander niet?

Je levensenergie stroomt via de torus door je spirituele, je mentale, je emotionele, je etherisch en je fysieke lichamen heen. Als jij iemand bent die een goede verbinding heeft met je bewustzijn (lees: liefde/licht is en nauwelijks angst kent) dan zal je levensenergie gemakkelijk via de torus door deze lichamen heen stromen. Met als gevolg een goede verbinding met je spirit/geest, heldere mentale processen, hogere/prettige emoties en een goede doorstroming vanuit je etherische lichaam in je fysieke lichaam.
Wanneer deze doorvoer aan levensenergie vanuit je torus niet optimaal is kan de vermindering in doorvoer in het najaar en de winter net dat beetje verschil maken dat je vanuit het najaar in een winterdepressie terechtkomt. Je ervaart weinig verbinding met je geest/spirit, waardoor je minder intuïtief gevoelig bent en weinig inspiratie hebt. Je mentale processen gaan traag en zijn vertroebelt, je emoties zijn zwaarder en trager van aard, en je fysieke lichaam reageert op haar eigen manier op de vermindering aan doorvoer van levensenergie, bijvoorbeeld met een verandering in aanmaak van bepaalde lichaamsstoffen.
Of je gevoelig bent voor een winterdepressie heeft dus te maken met hoe je de verandering opvangt in doorvoer van je levensenergie die door de natuurlijke cyclus van de seizoenen wordt beïnvloedt. Sommige mensen doen dit (meestal onbewust) heel goed. Voor andere is het een dermate verandering dat ze onder een bepaalde grens van natuurlijke doorstroming met levensenergie komen waardoor ze in een winterdepressie terechtkomen.

Er is echter nog een tweede reden waarom sommige mensen in een winterdepressie terechtkomen. Daarover lees je in het tweede deel van dit artikel meer. ‘De winterdepressie vanuit zielenperspectief, deel 2’. Ook lees je daarin hoe je het beste met de winterdepressie kunt omgaan.

Lees het vervolg artikel

In liefde en licht,
Marisa Evelo
Holistisch psycholoog / nieuwetijdspsycholoog

Marisa schrijft haar artikelen in verbondenheid met haar hogere multidimensionale bewustzijn. Lees haar artikelen met open hart. In je hart zit immers het diepere weten. Resoneert het aangereikte niet in je hart, laat het dan in alle respect en liefde rustig los.

Informatie over holistische psychologische zorgInformatie over begeleiding bij hoogsensitiviteit

Voor de gehele website geldt een copyright, dus ook voor de artikelen in deze  Blog. Lees meer: Copyright © 2021