Harmoniseren met elektriciteit

Harmoniseren met elektriciteit
14 december 2016 Marisa Evelo

“Weet je wat ik ontdekt heb? Ik ben zo gevoelig! Zelfs voor elektriciteit. Een deskundige heeft mijn lichaam doorgemeten en  nu blijkt dat mijn hele lichaam wordt verstoord door elektrosmog *. Veel van mijn problemen worden hierdoor veroorzaakt. ”
Met dit nieuws opende Susan de sessie. “Oké” , antwoordde ik , ” Dus jij bent elektrogevoelig. Klinkt als goed te weten nieuws voor jou. Wat nu? ”
” Nou ja, natuurlijk wordt mijn hele kamer nu gezuiverd voor en beschermd tegen deze elektrosmog. Een professioneel iemand heeft dit voor me gedaan. En voor het slapen gaan haal  ik alle stekkers die niet in gebruik zijn uit het stopcontact. Ik voel me veel vitaler , minder moe. En mijn stemmingen zijn stabieler, en ik ben minder chagrijnig. ”
“Geweldig! En wat ga JIJ er nu verder aan doen?”, vroeg ik. Susan keek verbaasd, ze had geen idee!

Ik ben zelf een hooggevoelig persoon en ben ook een periode gevoelig geweest voor elektriciteit. Niet fijn denken de meeste mensen. Er zitten echter 2 kanten aan dit verhaal: elektrosensitiviteit kan problemen veroorzaken maar duidt ook op positieve stappen vooruit in onze evolutie. Het goede nieuws is: je kunt er iets aan doen! Bewust leven vanuit de voortgaande bewustzijnsverhoging zodat je kunt harmoniseren met elektriciteit is voor veel mensen echter nog een onbekend terrein.

Hoe ik me bewust werd van mijn elektrogevoeligheid
Op een zomerse vakantiedag liep ik heerlijk ontspannen door een hooggebergte. Plotseling werd ik heel erg chagrijnig. Van het ene op het andere moment sloeg mijn stemming om en begon ik ruzie te maken. En zo onverwachts als deze prikkelbaarheid begon, zo plotseling was deze ook weer verdwenen.
Na een tijdje zei mijn vakantiegenoot: “Wist je dat telkens wanneer we onder een hoogspanningsmast doorlopen jouw humeur omslaat?”  En ja waarachtig, hij had gelijk!

Later die week hadden we een gezellig diner in een romantisch restaurant. Ik voelde me geweldig en dat was te zien: Ik straalde! En wat dan soms gebeurt: mensen merkten mijn licht op, staakten hun gesprek even, keken me aan  en ik glimlachte terug. Ook mijn partner zat de genieten van hoe ik zat te stralen.
En weer even plotseling als in de bergen leek het alsof de stekker er bij mij werd uitgetrokken. Ik liep energetisch helemaal leeg. Alle kleur verdween uit mijn gezicht, ik voelde me moe en kreeg acute migraine. “Wat gebeurt er met me?’ dacht ik bij mezelf. “Wat is er aan de hand dat ik me plotseling zo beroerd voel? Zijn het mijn hormonen? Nee, dat is soms de reden van een dergelijke verandering, maar ik weet dat het dat op dit moment niet kan zijn.”
Mijn partner merkte op dat de mensen die in het restaurant binnenkwamen natte paraplu’s bij zich hadden. ” Regent het? ” vroeg hij. ” Ja, het onweert. Veel donder en bliksem in de lucht” , verklaarde iemand aan ons. Ineens begreep ik wat er aan de hand was. De veranderingen die er in mij plaatsvonden hadden te maken met de enorme hoeveelheid elektriciteit in de lucht. Bij onweer is de lucht elektrisch sterk geladen. Donder en bliksem heeft met ontlading van de atmosfeer te maken.

Jammer dan, geen toetje. Met een heftige migraine ging ik flink ziek mijn bed in. De volgende dag waren zowel het onweer als mijn migraine als slag bij heldere hemel verdwenen. Het onweer was voorbij, de lucht was letterlijk opgeklaard en ik voelde me als herboren! Geen spatje migraine meer.

Na de vakantie dacht ik: “oké, hoe werkt dit en wat kan ik nu zelf hieraan doen?” Natuurlijk zal ik voorkomen dat ik onder een hoogspanningsmast ga wonen. En ook binnen mijn huis kan ik maatregelen nemen om de elektrosmog te beperken. Maar is er meer mogelijk? Als ik mezelf alleen maar wapen tégen elektrosmog ga ik een gevecht aan met elektriciteit en zeker weten dat ik dan altijd de verliezer ben. Dat kan niet de bedoeling zijn. Mijn hooggevoeligheid is mijn kracht, dus het kan niet zo zijn dat ik mezelf hierdoor op allerlei manier beperk!
Ik stemde af op mijn hogere zelf en mijn innerlijke wijsheid om inzicht te krijgen in en een manier te vinden van goed omgaan met elektriciteit.

Een toename in de elektronica en een verfijning van je eigen energiesysteem
Er zijn 2 bewegingen in de wereld gaande die maken dat elektrogevoeligheid bij sommige mensen voorkomt. Allereerst leven we in een tijdperk waarin een toenemende hoeveelheid elektronica om ons heen is. Kortom steeds meer elektriciteit om ons heen. We leven in een tijd van moderne technologie en ondervinden hiervan veel mooie voordelen. Persoonlijk ben ik gek op elektronica en hoe deze ons ondersteunen kan ons leven vorm te geven. Voor mensen die juist nu met verhoogde gevoeligheid voor elektriciteit rondlopen is er natuurlijk een keerzijde aan dit verhaal.
De ontwikkelingen in de technologie zijn bedoeld om ons te ondersteunen in het bereiken van een hoger technisch als ook een hoger bewustzijns niveau! Kortom de ontwikkeling in de elektronica is onderdeel van onze ontwikkeling, deel van het grote plan en daar is helemaal niets verkeerd aan.
Is er dan iets mis met de mensen die gevoelig zijn voor elektriciteit? Nee , integendeel. We liggen precies op schema! Ik zal je dit uitleggen.

De tweede beweging die alweer een aantal jaren plaatsvindt is dat mensen steeds gevoeliger raken. Dat heeft te maken met een verder verfijning van ons eigen energiesysteem, bedoeld om onze bewustzijnsverhoging vorm te geven. Kortom we slaan als mensheid nieuwe paden in.

Veel voorkomende reacties: terugtrekken of in de aanval
De combinatie van een groeide hoeveelheid elektrische apparatuur en een verfijning in ons eigen energiesysteem kan voor sommige mensen onaangename problemen veroorzaken. Besef dat je vanuit je geest jezelf altijd zult ondersteunen en er van binnenuit gewerkt wordt aan een goede balans tussen elektronica en je eigen verfijnde energiesysteem. Verandering in materie gaat echter traag, zeker in vergelijking met de snelheid van ontwikkeling en toename in de elektronica. Dat maakt dat een periode lang je verschillende lichamen (dus niet alleen je fysieke lichaam, maar ook je emotionele en mentale lichaam) kwetsbaar voor elektriciteit kunnen zijn. Maar dit zal tijdelijk zijn. Dus mocht je elektrogevoelig  zijn, voorkom dan dat je een overtuiging creëert waarmee je in stand houdt dat je je leven lang elektrogevoelig zult zijn. Want dit is niet nodig! Heb vertrouwen in jeZelf! Je lichaam, geest en ziel zullen zich verder ontwikkelen en zullen je  sterk maken, zodat je met een verfijnd energiesysteem elektrogevoelig kunt zijn en met de elektronica kunt samenwerken in plaats van er tegen in gevecht zijn.

Wellicht heb je artikelen of rapportages gelezen waarin een aantal van de negatieve effecten van elektrosmog te lezen zijn. Deze kunnen heel overtuigend zijn. Misschien heb je zelfs een aantal van de negatieve effecten ervan aan den lijve ondervonden.
Je kunt ervoor kiezen om je te concentreren op dit vervelende deel van overweldigd zijn, verstoord raken en misschien zelfs beschadigd raken. Als je dat doet eindig je waarschijnlijk met een zo volledig mogelijk afsluiten en soms zelf isoleren van jezelf  van de wereld waar elektriciteit nu eenmaal een onderdeel van is. Je kunt helemaal opgaan in de overtuiging dat  het voor jou niet leefbaar is in deze wereld vol elektronica. In dit geval geef je je kracht weg. Je leeft op continue voet van oorlog met de elektra om je heen en bent de verdediging ingeschoten.

De verbinding met elektrische en (elektro)magnetische velden tussen jou en de omgeving werkt twee kanten op! Je kunt worden beïnvloed door deze velden in je omgeving, en jij kunt deze velden beïnvloeden. Het tweede gebeurt vaak in je dagelijks leven zonder dat je het merkt. Zoals wanneer je snel je computer wilt uitzetten, omdat je haast hebt, en je computer loopt prompt helemaal vast of crasht. Voor veel mensen is het erg irritant wanneer dit gebeurt. Het grappige is echter dat je zelf de crash veroorzaakt. Je stress/gehaast zijn werkt door in je eigen elektrische en elektromagnetische veld. Deze plotselinge verandering en verstoring in je veld heeft een negatief effect op het veld van de computer, waardoor de laatste dan crasht.
In de periode kort na mijn moeders overlijden liep mijn computer steeds weer vast nadat ik deze had aangezet.  Ik ontdekte dat ik echt de kamer moest verlaten, anders zou de computer weer crashen. Omdat ik van slag was door het overlijden van mijn moeder was mijn energieveld uit balans, wat op haar beurt de computer beïnvloedde.
Ook andere nieuwetijdskinderen  verstoren soms bewust of onbewust de elektrische velden van elektronische apparatuur.  Ik heb een periode lang van ouders gehoord dat printers en magnetrons niet veilig waren in de buurt van deze kinderen. Ouders zeiden. ‘Laat haar niet in de buurt van de printer (of magnetron, of…) komen, want dan gaat deze weer stuk. Dit gebeurt steeds opnieuw”. Onbewust kunnen sommigen het elektrische/ elektromagnetisch veld van de apparatuur  waarnemen en ervaren dit als onplezierig. Als tegenreactie slingeren ze dan hun eigen energie die kant op. Resultaat: het apparaat doet het niet, is tijdelijk of definitief stuk. Opgeblazen. Het mag duidelijk zijn dat je op deze manier (vaak onbewust) op voet van oorlog met de elektronica leeft. In dit geval ben je in de aanval.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat we puur vanuit onze geest de werking van een computer kunnen beïnvloeden. We zijn ondermeer in staat om invloed uit te oefenen om het type getallen dat de computer produceert: meer even dan oneven of andersom. Het betreft een statistisch significant verschil. Het effect werd sterker als er niet vanuit 1 individu maar vanuit een groep mensen aan gewerkt werd. De groepen die de grootste invloed op het tonen van de cijfers op de computer hadden waren groepen die sterk met elkaar verbonden waren, dus familie of een goede vrienden.

Harmoniseren met elektriciteit!
Als we iets kunnen beïnvloeden kunnen we dat twee kanten op: voor ons werkend of tegen ons werkend.
Nu ons bewustzijn zich in snel tempo opent kun je meemaken dat de energetische balans tussen jou en je elektronica tijdelijk verstoord is. Jouw energie is door je bewustzijns verhoging hoger geworden, terwijl die van je elektronica op oude hoogte is gebleven. En dan kan het zomaar gebeuren dat de afstandsbediening van je tv het niet doet. Of je je mobiele telefoon niet aan de praat krijgt etc. Maak dan even bewust contact met het energieveld van dat apparaat en plaats de intentie er mee te willen harmoniseren. Geef de elektronica vervolgens even de tijd om met jouw verhoogde energie mee te bewegen. Je zult zien dat na een tijd, dat kan een uurtje maar ook een paar dagen zijn, je afstandsbediening of je mobiele telefoon het weer doet.

Nu je dit alles weet kun je elektrogevoeligheid wellicht anders benaderen. Laat het je niet storen. Veroordeel het niet. Laat het niet je kracht wegnemen. Bescherm jezelf zolang je dat nodig hebt. Vecht er niet tegen. Jij bent verantwoordelijk hoe je ermee omgaat. Harmoniseer ermee. Werk ermee samen. Leer meester te zijn in de omgang ermee. Wanneer je harmonisch samenwerkt met de velden om je heen, zul je nog voor verrassingen staan. In mijn geval bijvoorbeeld is de levensduur van mijn elektronica meestal veel langer dan gemiddeld.

Je bent op deze planeet om oude systemen en energieën te transformeren. Je hebt de mogelijkheid om te transformeren en te harmoniseren. Je kunt dit doen met alles en iedereen om je heen, dus ook met de elektrische / elektromagnetische velden om je heen. Het kan nodig zijn om te oefenen. Neem de tijd. Oefen veel. Onderzoek ook je  overtuigingen en denkpatronen. Zorg goed  voor jezelf.

Onthoud: breng harmonie naar jezelf en je leefomgeving. Zo breng je alles naar een hoger niveau. Dat is waarvoor je bent geboren. Je bent in staat te harmoniseren: jezelf, je medemens, de Aarde en ook de elektrosmog!
Dus vertrouw jezelf. Sta in je kracht. Breng de fijne nieuwe energie naar de wereld. Wees zelf een stralend lichtwezen!

Harte groet,
Marisa Evelo

Marisa schrijft haar artikelen in verbondenheid met haar hogere multidimensionale bewustzijn. Lees haar artikelen met open hart. In je hart zit immers het diepere weten. Resoneert het aangereikte niet in je hart, laat het dan in alle respect en liefde rustig los.

Informatie over holistische psychologische zorgInformatie over begeleiding bij hoogsensitiviteit

Voor de gehele website geldt een copyright, dus ook voor de artikelen in deze  Blog. Lees meer: Copyright © 2024

* Electrosmog is een populaire term voor alle kunstmatig geproduceerde elektrische en magnetische velden en elektromagnetische straling


Dit is een vertaling en bewerking van het artikel ’How to live with electricity’ van Marisa Evelo.