Het Licht Lichaam – Leergang

Het Licht Lichaam – Leergang
Activatie en integratie van het Licht Lichaam met je fysieke lichaam.

De leergang Het Licht Lichaam borduurt voort op de leergang De Nieuwe Aarde Mens. Deelname aan de leergang De Nieuwe Aarde Mens is dus een voorwaarde om mee te kunnen doen aan de nieuwe leergang Het Licht Lichaam.

Om toegang toe deze onderstaande pagina’s te krijgen heb je een toegangscode nodig die je via de email is toegestuurd of die je in de laatste les van het meest recent gevolgde blok van de leergang kunt vinden.