Het opschonen van illusies vanuit je hogere bewustzijn. Atlantis, Lemurië etc.

Het opschonen van illusies vanuit je hogere bewustzijn. Atlantis, Lemurië etc.
1 januari 2014 Marisa Evelo

Leven vanuit nieuw bewustzijn, multidimensionaal bewustzijn geeft mogelijkheden waar je eerder geen gebruik van kon maken. Een van de geschenken die je aangereikt krijgt is dat je oude illusies rond jezelf en verschillende oude beschavingen op de Aarde mag opruimen. Of het nu gaat om een persoonlijk herinneringen aan een leven als non of zeeman, of herinneringen aan de beschaving van Atlantis, Lemurië of het oude Egypte, dat maakt niet uit.

De bewustzijnsverruiming waar jij en de hele mensheid op dit moment doorheen gaat heeft als doel om onze planeet en de mensheid terug te brengen in het Christusbewustzijn. In de loop van de tijd zijn we uit dat christusbewustzijn geraakt. Is ons bewustzijn verlaagd. En zijn we gaan hechten aan een beperkt stukje bewustzijn dat we tot algehele waarheid hebben verheven. Dat beperkte bewustzijn zit vol met illusies over wie je bent. Dat betekent dat jij, en de hele mensheid, volop bezig zijn deze illusies op te schonen. Ieder speelt daar weer een andere rol in. Een ieder schoont een ander stukje om uiteindelijk weer dat christusbewustzijn op deze Aarde vrij te maken.
Behalve het opschonen van stukken uit dit leven zal je merken dat je soms gevoelens en gedachten tegenkomt die je niet kunt terugleiden naar dit leven. Je duidt ze dan meestal naar vorige levens.

Vorige levens kunnen heel dichtbij voelen, als echt jouw eigen vorig leven. Andere herinneringen lijken verder weg te staan en herleid je dan niet naar levens van jezelf, maar naar de geschiedenis van de mensheid.

Met dat je bewustzijn zich verder opent en je meer in verbinding komt met de liefde en het licht dat je bent, zal je merken dat het hele concept van vorige levens wat minder strak wordt. 
Omdat we hier op Aarde leven in de matrix met een tijdslijn spreken wij over verleden, heden en toekomst. Maar wanneer je bewustzijn zich verruimt ervaar je dat je die tijdslijn kunt loslaten en vorige levens dus een relatief begrip zijn. Je begint open te staan voor het feit dat je quantum bewustzijn bent. Je hebt met alles verbinding. Je bent verstrengelt met alles dat bestaat.

Omdat je je meer identificeert met je mens zijn, en vervolgens met je ziel, zullen je herinneringen van je oversoul verder weg lijken te staan. Ervaringen van dit leven lijken dichterbij dan ervaringen uit parallelle levens. Ervaringen van je ziel lijken dichterbij als van je zielenfamilie, of zielengroep. Toch ben je uiteindelijk met alles verstrengeld.

Het is heel prima dat je jezelf ankert in je ziel en vandaaruit je perspectief opent. Het is niet de bedoeling dat je verdwaalt. Je mag echter ook beseffen dat opschoningen in het grotere collectief iedereen aangaat. Dus opschoning rondom het hartzeer van Atlantis kun je ook gebruiken om herinneringen in andere grote beschavingen op te schonen. Dus voel jij je meer verbonden met de beschaving van Lemurië, of het oude Egypte etc. dan geldt hiervoor precies hetzelfde. De herinneringen die het meest dichtbij voelen voor jou komen als eerste in je boven en mag je mee aan het werk.
Het gaat er tenslotte om dat je alles wat illusie is, dus geen liefde en licht is, opschoont.

Heel eenvoudig gezegd: op het moment dat je geheel en al liefde en licht bent heb je alles opgeschoond. Als mens doe je dat stapje voor stapje. Focus in dit proces van opschoning vooral op het licht en de liefde die je al in jezelf hebt ontvouwen. Omarm daarvandaan de illusies die je tegenkomt en laat los/transcendeer tot liefde en licht.

Dit is wat ik in de workshop op 27 nov. 2016 (Atlantis – Heel nu je hartzeer en creëer weer vanuit het licht van de Bron) ook aan je zal aanreiken: werken vanuit het licht en de liefde die je bent. Dus hiervandaan opschonen. Niet vanuit het hartzeer, want dan zit je al snel vast. Je kunt de illusie niet veranderen door in hetzelfde bewustzijn te blijven zitten waar je de illusie hebt vastgezet.
In het verlengde van de bekende uitspraak van Einstein*. Je hebt een ander bewustzijn nodig als het bewustzijn waar vanuit je de illusies hebt gecreëerd.
Dat is een van de mooie geschenken van het proces van bewustzijnsverruiming waar je nu midden in zit.

Omdat ons bewustzijn zich nu verruimt zijn we in staat deze oude pijnen en illusies die soms zo diep in het hart zijn doorgedrongen eindelijk in alle diepte op te ruimen. Dit doe je dan niet alleen voor jezelf, dit doe je voor de mensheid, de Aarde, de hele kosmos.

*Bekende uitspraak Einstein: We kunnen het probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt / We can not solve our problems with the same thinking we used creating them.

Many blessings,
Marisa Evelo

Marisa schrijft haar artikelen in verbondenheid met haar hogere multidimensionale bewustzijn. Lees haar artikelen met open hart. In je hart zit immers het diepere weten. Resoneert het aangereikte niet in je hart, laat het dan in alle respect en liefde rustig los.

Informatie over holistische psychologische zorgInformatie over begeleiding bij hoogsensitiviteit

Voor de gehele website geldt een copyright, dus ook voor de artikelen in deze  Blog. Lees meer: Copyright © 2019