Hoe zijn jouw spirituele levenslessen geactiveerd en waarom is het fijn ze vanuit 4-5 D te benaderen?

Hoe zijn jouw spirituele levenslessen geactiveerd en waarom is het fijn ze vanuit 4-5 D te benaderen?
18 september 2016 Marisa Evelo

Spirituele levenslessen vormen een rode draad door je leven. Het idee daarachter is dat je jezelf de kans geeft steeds meer meesterschap te verwerven in het omgaan met deze levenslessen. Hoe worden je levenslessen geactiveerd? Wat zijn de consequenties van de verschillende typen activatie? Hoe werkt je nieuwe tijd bewustzijn door op de omgang met je levenslessen.

In het vorige artikel ‘Waarom heeft ieder mens spirituele levenslessen, en hoe werkt het?’ heb ik beschreven waar de oorsprong ligt van de keuze van je verschillende spirituele levenslessen. Waarom je ze hebt. Dat je vele levens lang jezelf in de lessen bekwaamt, waardoor ieder mens vanuit een verschillend level zijn levensles insteekt.
Vorig artikel lezen


Voor veel mensen geldt dat hun levenslessen pas geactiveerd worden in de puberteit. Maar er zijn ook mensen die hun levensles al eerder actief hebben, soms zelfs al vanaf je geboorte. Hoe zit dit?

Stel je voor je hebt als ziel gekozen om jezelf verder te bekwamen in de spirituele levensles vertrouwen en je wilt pas dat deze levensles in je puberteit geactiveerd wordt. Dan is het thema vertrouwen de eerste jaren van je leven geen issue is. Geen onderwerp waarin je je uit balans voelt.

Maar dan ga je die puberteit in en helpt iemand anders je dat deze levensles actief wordt. Dit kan op 2 manieren gebeuren: via een positieve of negatieve activatie. De volgende situatie is een voorbeeld van een positieve activatie. In de brugklas prijst je vader je de hemel in voor je goede schoolprestaties. Hierdoor ga je plotseling heel erg twijfelen of je echt zo geweldig goed. Je vertrouwt zijn opmerkingen niet meer en durft ook niet op jezelf te vertrouwen.

Een negatieve activatie kan bijvoorbeeld op de volgende manier gaan: Je vader prijst je het graf in met je goede cijfers, hij kraakt je volledig af, of hij maakt je belachelijk. Hij zegt dat het niets voorstelt, het heel eenvoudig is goed cijfers te halen. En weer heb je vanaf dat moment moeite jezelf te vertrouwen en/of je omgeving.

Positieve activaties zijn natuurlijk prettiger te ondergaan dan negatieve. Toch krijgen de meeste mensen hun lessen geactiveerd via negatieve situaties. Waarom? Mensen reageren vaak niet echt op iets positiefs. We zijn veruit meer gevoelig voor negatieve cues.

heart-1220657_960-breedOp zielenniveau kun je soms beslissen niet langer van die onaangename negatieve activaties te willen hebben. In dat geval weef je de activatie door je energiekleed heen. Je levensles is dan al vanaf je geboorte actief. Dat kan pittig en tamelijk frustrerend zijn, zeker als je niet weet hoe een spirituele levensles werkt. Terwijl je bij de activaties in het huidige leven pijnen of emoties kunt ervaren en zelfs regelrechte trauma’s kunt oplopen
Als ik bij mensen hun levensles duid en bespeur dat er nog een lading/emotie zit op de manier waarop deze geactiveerd is, of het feit dat je je levensles veelvuldig tegenkomt, dan werk ik er vaak eerst aan deze lading op te schonen. Vervolgens kun je vanuit veel meer rust met je levenslessen aan de slag.

Vanaf het moment dat je levensles actief is heb je blinde vlekken op de manier hoe je handig met de levensles omgaat. Al naar gelang het level waarmee je je levensles insteekt zijn dat blinde vlekken van verschillende complexiteit.
In die blinde vlekken mag je inzicht krijgen, om vervolgens een hogere graad van meesterschap te verwerven er handig mee om te gaan.

Nu je de nieuwe tijd ingeschoven bent kun je vanuit hoger perspectief met de levenslessen leren omgaan. Je hoeft jezelf niet langer in drama te verliezen. Daarmee kun je vanuit rust, balans en focus reageren, wat de omgang met je levenslessen vergemakkelijkt. Ook dit geeft een extra kleurtje aan je meesterschap. Je levenslessen uitwerken waarbij je niet langer verstrikt hoeft te zijn in je menselijke pijnen en ongemakken(3D), maar vanuit meer verbinding met je hoger zelf (4D en 5D).

Nu ik wat beschreven heb over levensles vertrouwen hier nog wat aanvullende informatie over deze levensles. Bij de levensles vertrouwen heb je de neiging jezelf te beoordelen met wat anderen van je denken. Je hebt het gevoel jezelf niet te kunnen vertrouwen en vraag je steeds weer bevestiging van de buitenwereld. Ook kun je het gevoel hebben de ander niet te kunnen vertrouwen omdat je je door hen in de steek gelaten voelt, en kun je ook feitelijk onbetrouwbare mensen in je leven aantrekken.

In deze levensles gaat het erom dat je van binnenuit beslist jezelf te vertrouwen. Je mag accepteren dat er geen goed en fout is in wat je doet of denkt. Het gaat er om dat je jezelf vertrouwt in wat je doet, ook al geeft niemand anders je er erkenning voor of is de buitenwereld niet te vertrouwen.

Als je in staat bent deze levensles te benaderen vanuit je ruimere hogere bewustzijn (4- 5D) verspil je geen tijd met te wijzen naar anderen die niet te vertrouwen zijn, of te wachten op de erkenning van de ander. Je beseft dat het gewoon om je eigen levensles gaat. Niemand is schuldig. Jij niet, een ander niet. Daarmee kun je puur vanuit jezelf aan de slag.

Wat zijn jouw centrale levenslessen? / Waar zitten jouw blinde vlekken? / Hoe zijn je levenslessen geactiveerd, is er nog heling in aan te brengen? / Wil je handvatten hoe met jouw levenslessen om te gaan?

Meer weten over jouw levenslessen

Harte groet,
Marisa Evelo
Holistisch psycholoog / nieuwetijdspsycholoog

Marisa schrijft haar artikelen in verbondenheid met haar hogere multidimensionale bewustzijn. Lees haar artikelen met open hart. In je hart zit immers het diepere weten. Resoneert het aangereikte niet in je hart, laat het dan in alle respect en liefde rustig los.

Informatie over holistische psychologische zorgInformatie over begeleiding bij hoogsensitiviteit

Voor de gehele website geldt een copyright, dus ook voor de artikelen in deze  Blog. Lees meer: Copyright © 2024