Leven in de vijfde dimensie – De menselijke engel ontwaakt

Leven in de vijfde dimensie – De menselijke engel ontwaakt
29 juni 2017 Marisa Evelo

Op het moment dat je naar de Aarde komt gaat het stukje zielenlicht, waar jij een expressie van bent, door de sluier der vergetelheid. Zo is het al eeuwen lang gegaan. Nu je bewustzijn zich opent wordt automatisch de sluier dunner en kun je meer van je Zelf en dat waar jij deel van bent waarnemen. Wat betekent dit voor jou?

Leven in de derde dimensie

De sluier heeft als functie je bewustzijn te beperken. Je vergeet wie-je-werkelijk-bent (liefde, licht, bewustzijn). Daardoor kun je makkelijk mee in het spel dat we ook wel leven in de derde dimensie noemen. In de derde dimensie gelden specifieke regels, zoals lineaire tijd. Je leeft met name in het verleden of in de toekomst. Bovendien zit er een circulaire beweging in de beleving van lineaire tijd, waardoor veel dingen zich steeds weer herhalen. Verder heb je niet of nauwelijks toegang tot andere vormen van bewustzijn die op de Aarde zijn. Zo heb je geen of beperkt toegang tot de Deva wereld (elfen etc.) en de wereld van de engelen.

Het collectieve bewustzijn opent zich

Zoals je waarschijnlijk weet opent zich het menselijk bewustzijn. Dit is een collectief gebeuren, hoewel ieders vrije wil hierin wordt gerespecteerd. Dat betekent dat er een groep mensen is die zal blijven leven vanuit het drie dimensionale. Dit omdat ze daar voor kiezen.
Voor velen geldt echter dat het bewustzijn zich langzaam en met een toenemende snelheid opent. Sommige mensen werken hier bewust aan. Anderen drijven mee met de energieën die hen hierbij steunt.

Met het openen van dat hogere bewustzijn vindt een opschoningsproces plaats, aangezien elementen van het oude 3D spel niet mee kunnen de 5e dimensie in. Tegelijkertijd opent je bewustzijn zich voor de hogere vibraties van je Zelf. Je kunt meer zijn bij wie je werkelijk bent, en daarmee meer je liefde, licht en bewustzijn ervaren.

Er gaat letterlijk en figuurlijk een wereld voor je open

Figuurlijk

Je emoties en gedachten kunnen vibreren op een veel hoger trillingsniveau. Je kunt daarmee bijvoorbeeld een veel vrijere, blijere, ruimere blijdschap ervaren dan in de 3e dimensie.
Ook je gedachten kunnen stromen op een manier die in de 3e dimensie niet mogelijk was. Bijvoorbeeld: het feit dat een mens een quantum wezen is, is voor de meeste mensen die leven in 3 dimensionaal bewustzijnsniveau niet te bevatten. Eenmaal levend vanuit vijf dimensionaal bewustzijnsniveau leef je vanuit het nu moment en kun je mee stromen en ervaren dat je een quamtum wezen bent. Nieuwe kennis, weten en mogelijkheden komen tot je beschikking.

Letterlijk


De Aarde heeft eeuwenlang het 3 dimensionale bewustzijn van de mensen weerspiegelt. Nu het bewustzijn van de mens zich verder opent maakt ook moeder Aarde een verandering door. Ook zij schoont op en haalt hogere energieën binnen. Daarmee is ze druk bezig de Nieuwe Aarde te vormen. Deze Nieuwe Aarde is een weerspiegeling van het bewustzijn van de mensen die vanuit vijf dimensionaal bewustzijn en hoger leven.

In die hogere bewustzijnslagen is het heel gewoon verbinding te hebben met het groepscollectief waar je deel van bent. Waartoe je in de 3e dimensie geen toegang toe hebt. Zo kun je in je hogere multidimensionale bewustzijn veel eenvoudiger contact maken met de engelen.

Op gelijkwaardig niveau ‘spelen’ met de engelen

Voor zover je vanuit je drie dimensionale bewustzijn openstaat voor engelen geldt een hiërarchie in het contact. De engelen hebben immers op dat moment een veel ruimer bewustzijn dan jij. Dit gaf eeuwenlang het patroon dat de mens van alles aan de engelen vroeg, omdat ze zelf niet in staat was het gevraagde zelf te zien of te creëren.
Nu je bewustzijn zich verder heeft geopend kun je op gelijkwaardig niveau met de engelen leven. Dat betekent niet dat je hetzelfde bent als de engelen (jij hebt een fysiek lichaam, de engelen hebben dat niet), maar je kunt wel vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau creëren. Het samenspelen wordt nu dus een mogelijkheid tot co-creatie, waarbij de engelen je technieken en instrumenten vanuit het licht aanreiken en jij deze in jezelf mag her-inneren, integreren en ermee mag leren creëren. De menselijke engel ontwaakt!

In liefde en licht,
Marisa Evelo
Holistisch psycholoog / nieuwetijdspsycholoog

Marisa schrijft haar artikelen in verbondenheid met haar hogere multidimensionale bewustzijn. Lees haar artikelen met open hart. In je hart zit immers het diepere weten. Resoneert het aangereikte niet in je hart, laat het dan in alle respect en liefde rustig los.


Voor de gehele website geldt een copyright, dus ook voor de artikelen in deze  Blog. Lees meer: Copyright © 2024