Licht sturen, een algemeen goed in de Nieuwe Tijd?

Licht sturen, een algemeen goed in de Nieuwe Tijd?
15 december 2014 Marisa Evelo

Of je nu je sleutels kwijt was, er iemand ziek was, of er vreemde dingen in je huis gebeurden, bij mij in de familie waren vroeger in dergelijke situaties de variaties van hulp vragen gebaseerd op het gebed: een schietgebedje, een kaarsje opsteken bij Maria of gewoon bidden. Intussen beweeg ik me in de wereld van de moderne lichtwerkers, spirituele mensen die vanuit nieuw bewustzijn hun leven invulling geven in deze nieuwe tijd. In die kringen praat je meestal niet over bidden maar over licht sturen naar iets of iemand. Is er een verschil? En is er een optimale manier om dit te doen?

Licht sturen of bidden?

Uit onderzoek is bekend dat mensen die genezing behoeven vaak een positief verschil merken wanneer er via de ander positief aan ze ‘gewerkt’ wordt. Of dat nu via een gebed is, sjamanisme, reiki of via het sturen van licht dat maakt niet uit.

Of iets werkt heeft er mee te maken dat je het vanuit intentie doet, met concentratie en ook met bezieling. Dus het eeuwenoude gebed, waarbij je bidt vanuit positieve en zuivere intentie, met 100% focus en vanuit je hart is nog steeds helemaal prima.
Bij bidden richt je je meestal tot een ‘hogere macht’ die je aanroept zich in te zetten voor dat onderwerp of die persoon voor wie je bidt. Licht sturen doe je als het goed is vanuit een verbinding met een hoger stukje bewustzijn van jezelf. Nu in deze nieuwe tijd je bewustzijn zich verder opent ben je makkelijker in staat meer verbinding te maken met deze hogere delen van jezelf.

Net als bidden is licht sturen een heel persoonlijk gebeuren. Iedereen heeft daar een eigen manier voor. Maar juist vanwege het feit dat je bij licht sturen vanuit de verbinding met je hogere bewustzijn werkt, is het verstandig een aantal zaken in acht te nemen. Daarom hieronder tips om hier zo optimaal mogelijk mee te werken.

Gronden
Of je nu licht stuurt of op een andere manier met energie werkt, je begint altijd met jezelf goed te gronden, te aarden. Een van de volgende stappen is immers dat je je bewustzijn openstelt voor de hogere delen vanzelf en je wilt natuurlijk niet ‘opstijgen’ of zwevend de rest van de dag door gaan. Mocht je het prettig vinden: je kunt gratis een verkorte grondingsmeditatie downloaden op mijn website.
Nu audiobestand downloaden

Onthecht: helemaal leeg!
Om je te kunnen verbinden met je hogere bewustzijn is het noodzakelijk dat je je onthecht van persoonsgebonden emoties, gedachten stromen tot stilstand brengt en je niet vereenzelvigt met fysieke ongemakken. Je maakt jezelf helemaal, helemaal, helemaal leeg! Niet altijd een eenvoudige klus.

Ik kan me herinneren dat ik lang geleden bij al mijn schoonzussen en vriendinnen pendelde als ze zwanger waren met de vraag of ze een jongen of meisje zouden krijgen. Ik had zelf geen enkele voorkeur of het een jongen of een meisje zou worden bij hen, ik had geen emoties hierover. Ook was ik prima in staat mijn gedachten helemaal leeg te maken. Ik weet nog heel goed dat ik één keer heb gezegd: ”Of het nu klopt wat ik vertel weet ik niet, want ik heb een flinke hoofdpijn”. Het was inderdaad de enige keer dat mijn waarneming niet klopte.

Zo werkt het ook bij licht sturen: dit is een heikele zaak als je zelf niet lekker in je vel zit. Uit onderzoek bij reiki beoefenaars weten we dat je iemand meer ziek kunt maken als je licht/energie stuurt terwijl je zelf lichamelijk of geestelijk niet in balans bent.  Goed te weten dus!
Mocht je lichamelijk of geestelijk uit balans zijn en het lukt je niet om jezelf helemaal leeg te maken dan kun je altijd overschakelen op het gebed, waarbij je niet zelf licht stuurt maar dit overlaat aan een andere ‘hogere macht’

Verbinden met je eigen hoger bewustzijn
Wanneer je goed gegrond bent en jezelf van je gedachten, emoties en fysieke gewaarwordingen hebt onthecht is het tijd om je open te stellen voor en verbinding te maken met je eigen hogere bewustzijn. Het kan natuurlijk zijn dat je intussen vanuit een veel hoger bewustzijn leeft dan een aantal jaren geleden en vindt dat je hiermee voldoende zuiver licht naar de ander kunt sturen. Het is echter altijd krachtiger het bewustzijn waarin je overdag rondloopt net iets verder te openen, zodat je een meer zuivere energie/verfijnder licht kunt sturen.

Ook hiervoor geldt: intentie, concentratie en bezieling maakt dat iets werkt. Je kunt dit natuurlijk doen op een manier die vertrouwd is voor jou, bijvoorbeeld met behulp van een meditatie en een aantal vaste stappen die je in de geest doorloopt. In rust en overgave. Weet je niet hoe je dit kunt doen? Gebruik dan bijvoorbeeld de meditatie ‘Vullen met Liefde en Licht’, deze meditatie ontvang je gratis wanneer je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief.

Ja, ik meld me aan voor de gratis nieuwsbrief

Het hoogst mogelijke potentieel
Mocht je licht naar iemand willen sturen en je hebt je maatregelen genomen om je volledig vrij met je hoger bewustzijn te verbinden, richt je dan op de uitkomst die het hoogst mogelijke potentieel ondersteunt voor de betreffende persoon of situatie. Kortom vul vooral niet zelf in wat jij denkt dat belangrijk is en hoe zich dat moet openbaren. Maar laat het aan de kosmos over het hoogste potentieel voor de betrokkene(n) te creëren. De manier waarop dat zal gebeuren is soms heel anders dan jij je kunt voorstellen. We hebben niets voor niets de oude uitdrukking: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

Ik zal je een leuk voorbeeld geven. Nog niet zolang geleden zou ik geopereerd worden aan mijn sinussen, want ik had te vaak te veel hoofdpijn wat hiermee te maken had. Bij deze operatie zou ik volledige anesthesie krijgen. Tja, het was blijkbaar niet anders, dacht ik. Bij de routineonderzoeken hieraan voorafgaand bleek dat ik een afwijkend hartfilmpje had (niet zo vreemd vind ik met al mijn werk vanuit de nieuwetijd/ hartenergie  Enfin, de heren en dames medici vonden het belangrijk dit nader te onderzoeken, konden geen verdere euvels vinden, maar dwongen mij wel voor de zekerheid naar een specifiek ziekenhuis te gaan. Kortom de geplande operatie die binnen 3 dagen zou plaatsvinden ging niet door. Boos dat ik in 1e instantie was! Toen die 1e reactie voorbij was, ik heb gelukkig geleerd te schakelen,  kwam er dat bekende inzicht: het zal toch wel ergens goed voor zijn. En ja, in dezelfde week dat de operatie stond gepland werd ik uiteindelijk wel geopereerd, maar dan onder plaatselijke verdoving. Geweldig, niet al die zware anesthesie middelen in mijn lichaam! En ook nog een veel sneller herstel. Ik kan je verzekeren dat ik dit van tevoren niet had kunnen bedenken, simpelweg omdat ik niet wist dat dit kon. Dus laat de kosmos (of je hoger bewustzijn;-) de route bepalen en stel je open voor hetgeen jou, de ander, de situatie het beste dient.

Voel, en bekrachtig met gedachten de hoogste mogelijke uitkomst
Maar er wordt toch vaak gezegd dat je de uitkomst moet visualiseren, denk je nu wellicht. Klopt, verbind je met het hoogste potentieel en de emoties/gevoelens die daarbij horen: blijdschap, rust , vrede, acceptatie. Bekrachtig dit met je gedachten. Hiermee laat je het draaiboek vrij. Zo had ik me verbonden met gezonde, vrije en blije sinussen en had ik daaraan gedachten gekoppeld zoals ‘Ik ben het waard dat ik het hele jaar door gezonde, schone sinussen heb’. En voor de weg ernaartoe had ik  me verbonden met gemak, gratie en plezier en verschillende gedachten die dat bekrachtigenden. Zelfs die laatst, het plezier, klopte, want ik kreeg tijdens de lokale verdoving een cocktail van morfine en cocaïne en dat maakt de ervaring zeker plezierig kan ik je verzekeren

Zoals je misschien wel weet werkt de wet van de aantrekkingskracht via de combinatie van gedachten en emoties, dus je hebt met bovenstaand een gouden formule. Op deze manier licht sturen en een tijd lang vanuit intentie, concentratie en bezieling dit in je hoger bewustzijn hebben kan maken dat je zomaar een onverwacht wondertje creëert.

Er bestaat geen tijd
Ik wil iemand licht sturen voor een examen morgen om 8 uur. Dan moet ik dus morgen om 8 uur gaan zitten en dit doen. Klopt dat? Nee, niet noodzakelijkerwijs. Tijd bestaat immers niet echt. Het is een element dat we voor het spel op Aarde hebben geïmplementeerd, en als mens zijn we daar nog erg volhardend in (hoewel tijd langzaamaan begint weg te vallen). Je hoger bewustzijn kan heel prima om die lineaire tijdslijn heen, dus je kunt vooraf, of zelfs achteraf je licht sturen. Als je echter als mens nog sterk hecht aan de lineaire tijdsbeleving zoals je die vanaf je geboorte is aangeleerd, stuur dan je licht gewoon op het moment dat volgens de kloktijd klopt.

Laatst heb ik lichtwerkers verzocht licht te sturen naar iemand die een zware operatie zou ondergaan. Ik wist dat zij nogal tegen het moment van wakker worden na de operatie opzag, dus ik had al dagen tevoren onder meer hiervoor licht gevraagd. En zo geschiede: Zij vertelde me later ontroerd te zijn hoeveel licht en kracht ze had ervaren op dat specifieke moment.

Licht bundelen
Eén en één is drie wordt wel gezegd. Ook uit onderzoek weten we dat als een aantal mensen hun intentie op hetzelfde richten dit sterker werkt dan dat ze dat alleen doen. Dit wordt nog eens versterkt wanneer je dit doet met mensen die tot één groep behoren,  en is het meest sterk bij mensen uit dezelfde familie of bij partners. Het is dus inderdaad heel zinvol het licht dat jij naar iemand of een situatie stuurt te bundelen met het licht dat anderen sturen. Vroeger hadden we hier gebedsgroepen voor, groepen om samen te bidden. Deze bestaan nog steeds. Intussen zijn er ook lichtcirkels, groepen om samen te licht sturen  welke je zelfs op social media zoals Facebook kunt vinden. Er zijn Facebook groepen die zich puur inzetten om op verzoek licht te sturen.
Ken je geen groep om je licht mee te bundelen? Verbind dan je licht met de matrix van hartenergie rondom de Aarde, met de intentie dit te verbinden met gelijksoortige lichtintenties.

Kortom: bidden is nog steeds prima. Mocht je licht willen sturen dan kun je een aantal maatregelen nemen zodat dit zo optimaal mogelijk werkt.

Ik wens je veel licht toe!

Harte groet,
Marisa Evelo
Holistisch psycholoog/ nieuwetijdspsycholoog

Marisa schrijft haar artikelen in verbondenheid met haar hogere multidimensionale bewustzijn. Lees haar artikelen met open hart. In je hart zit immers het diepere weten. Resoneert het aangereikte niet in je hart, laat het dan in alle respect en liefde rustig los.

Informatie over holistische psychologische zorgInformatie over begeleiding bij hooggevoeligheid

Voor de gehele website geldt een copyright, dus ook voor de artikelen in deze  Blog. Lees meer: Copyright © 2021