Nieuwetijdskinderen en – volwassenen

Steeds meer mensen leven vanuit een Nieuw Bewustzijn. Nieuw Bewustzijn in de zin van leven in verbinding met je goddelijk zelf. Leven vanuit meesterschap voor de eigen creaties. Leven vanuit eenheid en verbondenheid.

Wie zijn de nieuwetijdskinderen en -volwassenen?

Mensen die vanuit dit nieuwe bewustzijn leven worden Nieuwetijdskinderen genoemd. Sommige zijn nog kinderen, andere zijn intussen volwassen.

newborn-1328454_960De groep bestaat uit indigokinderen, kristalkinderen, sterrenkinderen, regenboogkinderen etc. Er zijn 2 bewegingen gaande. Allereerst is er de groep mensen die als kind met dit nieuwe hogere bewustzijn geboren zijn. Daarnaast zijn er mensen die niet als nieuwetijdskind zijn geboren, maar zich in dit leven tot een nieuwetijdsmens ontwikkelen. Uiteindelijk zullen alle mensen op aarde zich ontwikkelen tot kristalmensen. Waarschijnlijk noemen we elkaar dan ook niet meer nieuwetijdsmensen, want iedereen leeft dan weer vanuit hetzelfde bewustzijn.

Al veel langere tijd worden er af en toe kinderen met een hoger bewustzijn geboren. Denk maar aan de grote mensen op de aarde die leef(d)en. Jezus, Boeddha, Mohammed, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela.

Al in de jaren 50 en 60 kwam er een eerste golf indigo- en kristalkinderen naar de Aarde. Zij waren de pioniers die kwamen om af te stemmen of het mogelijk was deze nieuwe energieën in grotere getale naar de Aarde te laten komen. Ze waren ook de wegvoorbereiders. Zij legden voor zowel de i ndigo- en kristalenergie een fundament waarop de huidige indigo’s en kristalkinderen, de 2e golf, deze wereld kunnen binnenkomen. Ook waren en zijn zij heden ten dage ouders voor de nieuwe indigo- en kristalkinderen, of spirituele begeleiders voor deze jongere groep.
Zij zijn de vroege indigo- en kristalkinderen die intussen volwassen zijn. Zij belichaamden in verschillende mate deze nieuwe energieën en zijn meestal in de loop van hen leven steeds verder doorgegroeid naar de meer pure vorm van deze nieuwe energieën.

De 2e golf indigo- en kristalkinderen kwam vanaf halverwege de jaren 70. Toen nam het aantal geborenen met een hoger bewustzijnniveau sterk toe. Als eerste kwamen er grote groepen indigokinderen. Sinds 2e helft 90-er jaren worden er ook in grotere getale kristalkinderen geboren.

Onderscheid indigobewustzijn of kristalbewustzijn

De indigokinderen worden zo genoemd vanwege de overwegend indigo kleur in de aura rondom het schoudergebied en het derde oog. Als zodanig zijn ze erg intuïtief, mentaal, vlug en snel verveeld. Kristalkinderen hebben hun naam te danken aan hun hoge vibratie en een witte kleur rondom hun kruinchakra .

leaves-1245978_960Mensen met indigobewustzijn
De taak van Indigokinderen is met name om oude patronen te doorbreken en de deur te openen voor nieuwe paradigma’s en structuren op aarde. Hierom worden ze wel rebellen genoemd, of herrieschoppers. Ze zijn vasthoudend en eigen-wijs. Ze hebben de neiging alles te willen evalueren en overal vraagtekens bij te plaatsen. De Indigokinderen maken het ons mogelijk om beperkende en onderdrukkende gedachte- en geloofssystemen die zijn gebaseerd op controle en macht, te doorbreken. Zij helpen ons deze te vervangen door een nieuwe energie die is gebaseerd op liefde, acceptatie en vrede. Indigokinderen weten vaak wie ze zijn en wat ze willen in het leven, maar zijn ook heel gevoelig en kwetsbaar voor negatieve energie en kritiek van anderen.
Ze verwerken informatie niet op dezelfde manier als andere kinderen wat dikwijls leidt tot de onterechte diagnose van ‘leerproblemen’, soms ook ADD of ADHD. Het zijn visuele ingestelde mensen (beelddenkers) en presteren het best wanneer ze kunnen zien en ervaren waarover ze leren of warmee ze werken.

Mensen met kristalbewustzijn
Kristalkinderen hebben een nog hogere en subtielere energie. Zij hebben niet zozeer de behoefte om oude patronen te doorbreken maar doen alles op hun eigen, vredige manier.
Zij zijn heel liefdevol en zorgzaam, en genieten ervan om hun energieën te delen met anderen die er misschien behoefte aan hebben. Zij zijn krachtig en hebben vaak in het geheel geen angst. Zij kunnen heel gevoelig zijn voor voedsel en de omgeving.
Kristalkinderen zullen een familie uitzoeken waar er Indigo ouders of broers en zussen zijn. Op het energetisch niveau vertrouwen de Kristalkinderen op de sterke krijger-energie van de Indigo’s. De Indigo’s “houden” de energie vast voor de Kristallijnen.
Kristalkinderen zijn heel erg verbonden als Groep, en veel van hun werk voor de Planeet wordt gedaan op de niveaus van het Hogere Zelf als een groep.
Ze zijn soms moe, geïrriteerd en humeurig. Zij hebben dan vaak heel hard gewerkt op de hogere niveaus om de energieën te helpen vasthouden.
Ze zijn extreem gevoelig, kunnen zeer zenuwachtig zijn, met een mindere gezondheid en sterke behoefte aan aandacht. Als ze opgroeien in een omgeving die stress veroorzaakt, zoals met luidruchtige stemmen, ruziën of emotionele spanningen dan zullen ze zich eenvoudigweg verder in hun schulp willen terugtrekken, zelfs tot het punt dat ze nog weigeren om zich verder te verbinden met de buitenwereld.
Wordt bij de toename van indigokinderen nog een toename van ADHD-gevallen gevonden, nu de kristalkinderen komen verwacht men een toename van autisme-diagnoses. Dit omdat bij deze kinderen de gevoeligheid zo groot is dat zij ‘volledig naar binnen keren’.

couple-1030744_300Begeleiding in de nieuwe tijd

Vanuit mijn praktijk geef ik begeleiding aan mensen met dit nieuwe bewustzijn. Immers, mensen met een nieuw bewustzijn mogen we koesteren, beschermen en leren te begrijpen wat ze hier komen doen en er voor open staan dat ze anders zijn dan dat wij gewend zijn.

Nu aanmelden! Meer over begeleiding in de nieuwe tijd