Over Marisa

marisa-eveloVoor inzicht, praktische tools en diepgaande heling.

Marisa Evelo werkt als holistisch psycholoog, HSP psycholoog, spiritueel psycholoog, nieuwetijdspsycholoog in de praktijk Asterisa in Leiden. Zij werkt ook online, dus in heel Nederland en België, overal waar je internet hebt.

Marisa is hooggevoelig, wat maakt dat zij op diverse manieren met je in verbinding kan zijn.
Marisa is helderwetend. Tijdens de gesprekken zal zij vaak nieuw licht werpen op je leven zal zij aanvullende functionele informatie kunnen aanreiken die normaliter niet boven tafel komt.
Marisa is betekenisgever. Zij kan vaak nieuwe informatie aanreiken en nieuwe kaders scheppen waardoor je je leven vanuit een ruimer perspectief kunt benaderen en jij de zin van je leven meer helder krijgt. Hierdoor vallen puzzelstukjes op zijn plaats.
Marisa is procesbegeleider. Na de erkenning en de herkenning ontstaat er ruimte in je. Hierdoor kan er meer balans, rust en acceptatie in je zijn. Indien gewenst kan Marisa je verschillende tools aanreiken waarmee je beter met jezelf en je omgeving kunt omgaan. Soms is er echter nog een tussenstap nodig: opschoning/heling en activaties.

Marisa hanteert technieken uit de reguliere psychologie die het bewustwordings- en helingsproces ondersteunen, onder meer uit de Cognitieve, de Jungiaanse, en de Gestaltpsychologie. Ook nieuwe therapeutische werkwijzen uit de Mindfulness/ Aandachtgerichte Cognitieve Therapie en de Acceptance en Commitment Therapie worden door haar gebruikt. Marisa begeleidt je hierbij vanuit haar hoger bewustzijn. Zij gebruikt technieken die hierop aansluiten, zoals opschoningen en activaties, het versterken van je energieveld, expansie en harmonisatie, vaak aangereikt via geleide meditaties en via praktische oefeningen en tools.

De holistische benaderingwijze duidt op een tweetal aspecten. Ten eerste is er bij een holistische werkwijze ruimte voor het gehele wezen van de mens (holos = totaal). Dat wil zeggen voor zowel het fysieke, het emotionele, het mentale, als ook het spirituele deel. Daarnaast wordt er gewerkt aan een volledige transformatie van het probleem. Dat betekent dat ze tot haar diepste kern en oorsprong wordt aangepakt. Je zou kunnen zeggen dat niet alleen het woekerende plantje dat zichtbaar is wordt verwijderd/ geheeld, maar ook de onzichtbare delen zoals de wortels.
Je staat niet machteloos ten opzichte van jezelf, maar draagt een schat van mogelijkheden in je!

p1090674-300Marisa geeft individuele therapie, begeleiding en coaching en besteed aandacht aan een aantal specifieke thema’s. Je kunt voor individuele hulp in de praktijk werken of online. Ook zijn er een aantal online trainingen die je in je eigen tempo en tijd kunt doen om jezelf te ondersteunen. Regelmatig geeft zij gratis webinars. Marisa geeft regelmatig workshops (ook online workshops), voor kleine en grote groepen.
Marisa schrijft artikelen die in haar blog gepubliceerd worden, en vaak ook elders zijn en worden gepubliceerd. (bijv. Spiegelbeeld, Nieuwetijdskind Magazine, Lichtwerkers Nederland).

Overzicht opleidingen en nascholingen

Opleiding en nascholing

Een greep uit de opleidingen en nascholingen die Marisa heeft gedaan…

  • Universitaire opleiding psychologie
  • Aandachtgerichte cognitieve therapie (Mindfulness – MBCT)
  • Acceptance en Commitment Therapie (ACT)
  • Jungiaanse actieve imaginatie en schaduwwerk
  • Omgaan met rouw en verlies
  • Chakra opleidingen
  • Lightworker Metaphysician: diverse opleidingen bij  Steve Rother/Espavo
  • Mastering Alchemy Practitioner: Mastering Alchemy – 5 jarige opleiding, congressen en nascholingen