Wat betekent het als je weerstand voelt bij het woordje moeten?

Wat betekent het als je weerstand voelt bij het woordje moeten?
22 september 2016 Marisa Evelo

Ben jij gevoelig voor het woordje moeten? Heb jij een hekel aan het gebruik van het woordje moeten? Als jij zegt dat de ander iets moet doen, excuseer jij jezelf dan meteen met woorden als: “Maar je moet natuurlijk helemaal niets.”
Waar komt deze weerzin of allergie voor het woordje moeten vandaan? Hoe kun je dit veranderen? Hoe ga je terug naar de oorspronkelijke betekenis en functionaliteit van het woord moeten?

Het is alweer een tijd geleden dat iemand tegen me zei: “We moeten van het heilige moeten af”. Ik kan nog steeds grinniken om deze uitspraak en begrijp goed wat ze bedoelde.

Moeten en het gevoel van onvrijheid

Iets moeten kan een gevoel van onvrijheid in je oproepen. Dit gevoel van onvrijheid kun je als mens in allerlei levens ervaren hebben. Een gevoel van onvrijheid voortkomend uit dominantie, machtsvertoon, machtsmisbruik, vernedering, slavernij, onderdanigheid, respectloosheid, etc. Al eeuwenlang kom je deze structuren tegen op de Aarde. Het is behoorlijk vergroeid met het mens-zijn.


Doe mee met de online workshop: Vrij van moeten – in de flow van je hart

Na bestellen direct voor je toegankelijk.

Informatie en bestellen

Een pragmatisch en functioneel woord

Je kunt het woord moeten dus associëren met onvrijheid, maar het woord heeft in zijn oorsprong een neutrale betekenis: het is een functioneel, pragmatisch woord dat aangeeft dat een bepaalde volgordelijkheid nodig is om van punt A naar punt B te komen.
Als je wilt dat het niet langer tocht, moet je het raam of de deur sluiten. Als je warme melk wilt, moet je de melk opwarmen. Als je wilt lopen moet je je ene voet voor je andere voet zetten.
Het woord moeten heeft dus een hele pragmatische functionaliteit. Het woord heeft in zijn eigenheid niets te maken met dominantie, slavernij, dwang, etc. Helaas heeft jouw geschiedenis je dit anders doen beleven.

Zelf ben ik opgegroeid in een gezin waar veel liefde was. Tegelijkertijd leefden we in een militaire omgeving, want mijn vader werkte bij de luchtmacht. Gebruik van het woord moeten was iets heel normaals. Een heel praktisch en nuchter taalgebruik. Het woordje moeten werd meestal gebruikt zonder dat daar ook maar enige dwang onder zat. Gewoon functioneel en vanuit de liefde die er altijd voor mij aanwezig was. Voor mij heeft het woordje moeten dan ook weinig lading.

Onder druk staan

Wanneer ik merk dat ik onder druk sta, omdat ik vind dat ik van alles en nog wat moet, bijvoorbeeld omdat ik zelf mijn agenda te vol prop, dán word ik allergisch voor het woordje moeten. Als een ander dat tegen mij gebruikt zou ik boos kunnen worden op die ander. Maar ik weet dat mijn weerstand voorkomt uit het feit dat ik mezelf niet de vrijheid, de liefde en het respect geef waar ik naar verlang.

Ben jij iemand die een allergie heeft op het woordje moeten? Herken je misschien dat je zelfs gevoelig bent voor opmerkingen van mensen die direct aansturend zijn en door jou geïnterpreteerd worden als een bevel. Zoals “Doe die deur even dicht” of “Geef jij even deze boodschap aan iemand door”. Deze opmerkingen kunnen overkomen als commando’s, terwijl ze neutraal of zelfs in alle liefde en respect geuit worden maar door jou ervaren worden als respectloos, dwingend, dominant, vernederend, etc.

De uitnodiging bij een gevoeligheid voor het woordje moeten

Op het moment dat er ook maar iets in je mee-resoneert met het gevoel van gedwongen worden, slavernij, respectloosheid, onvrijheid etc. triggert het woordje moeten deze trauma’s in je. Het is een uitnodiging om de pijnen die hieronder zitten in liefde te omarmen, zodat je het kunt loslaten. Weet dat die pijn heel, heel diep kan zitten. Vergeef jezelf alles wat je jezelf hebt aangedaan, hebt laten aan doen en een ander hebt aangedaan vanuit een gevoel van onvrijheid en de hieraan ten grondslag liggende structuren.

De manier waarop je het gebruik van het woord moeten ervaart is heel bepalend in de manier waarop je met je omgeving en ook jezelf omgaat. Haal dus de lading af van het woord moeten. Dan hoef je je ook niet meer te excuseren als je zelf dit woord gebruikt. Want als jij weet dat je dit neutraal en vanuit liefde en respect doet is het verder toch echt aan de ander hoe deze jouw woorden ervaart.

Innerlijke vrijheid!

Als je in jezelf voldoende liefde hebt ontsloten, voldoende respect draagt naar jezelf en je vanuit innerlijke vrijheid je leven invulling geeft dan kan het pragmatisch taalgebruik van het woord moeten geen schade bij je aanrichten. Leven vanuit innerlijke vrijheid brengt het woordje moeten weer terug naar de oorspronkelijk functionaliteit die het heeft: Het impliceert een bepaalde volgordelijkheid en gewenstheid. Meer is het niet.

Ik wens je veel vrijheid, liefde en respect.


Doe mee met de online workshop: Vrij van moeten – in de flow van je hart

Na bestellen direct voor je toegankelijk.

Informatie en bestellen

 Video: Het woordje moeten 3D – 5D

Naar aanleiding van dit artikel heb ik een korte video gemaakt. Hierin leg ik uit hoe weerstand op het woordje moeten een indicatie is dat je in 3 dimensionaal bewustzijn bent terecht gekomen. Terwijl je 5 dimensionale bewustzijn de sleutel in zich draagt te leven vanuit vrijheid.

Bekijk ook onderstaande video met nog wat extra toelichting vanuit 3D – 5D perspectief. 🙂

In liefde en licht,
Marisa Evelo
Holistisch psycholoog / nieuwetijdspsycholoog

Marisa schrijft haar artikelen in verbondenheid met haar hogere multidimensionale bewustzijn. Lees haar artikelen met open hart. In je hart zit immers het diepere weten. Resoneert het aangereikte niet in je hart, laat het dan in alle respect en liefde rustig los.

Voor de gehele website geldt een copyright, dus ook voor de artikelen in deze  Blog. Lees meer: Copyright © 2024