Wat gebeurt er na mijn dood?

Wat gebeurt er na mijn dood?
1 november 2015 Marisa Evelo

Dit artikel vormt één geheel met een eerder geschreven artikel: ‘Wat gebeurt er voor mijn geboorte?’
Dat artikel gaat over de voorbereidingen die je treft als ziel, voor je als mens geboren wordt, en omstandigheden die daarbij belangrijk zijn.
Lees het eerste artikel

Het artikel dat je nu leest gaat over wat er vanuit zielenperspectief met je gebeurt na je dood, en de achterliggende redenen van het menselijk bestaan, het spel dat we spelen.


Regelmatig heb ik in de praktijk gesprekken over het begin van het leven, de bedoeling van het leven en over wat er na het leven gebeurt. Iets dat ie-de-reen zou mogen weten!

Het leven evalueren vanuit zielenperspectief

Op het moment dat je het leven uitgaat wordt je meestal opgehaald door ‘bekenden’. Je overleden partner/ vader/moeder/broer/zus/vriend/vriendin etc. Iemand waar jij blij van bent hem/haar weer te zien en die je vertrouwt.

Dan gebeuren er verschillende dingen. Nadat je gewent bent aan het feit dat je overleden bent ga je met een gids ‘terug’ om je eigen uitvaart bij te wonen. Tijdens die uitvaart kijk je vanuit dit hogere perspectief naar je leven en evalueer je wat het voor jou als ziel betekent heeft. Heb je je zielenlicht verder ontwikkelt? Ben je gegroeid in het meesterschap tav je levenslessen. Dingen die je als mens misschien geneigd was te beoordelen als slecht kunnen vanuit je zielenperspectief juist heel waardevol zijn geweest. Bijvoorbeeld als jouw levensles te maken heeft met grenzen stellen kan het heel waardevol zijn geweest dat je tegen iemand “Nee” hebt gezegd, hoe moeilijk je dat ook vond.

Tijdens het bijwonen van je eigen uitvaart draai je de film van je leven nogmaals af en bekijk je alles dus vanuit een hoger perspectief. Dit deel is evalueren en afscheid nemen zou je kunnen zeggen.

Er is nog een ander deel. Je wordt namelijk ook weer van harte welkom geheten op de plek waar je vandaan kwam. Vergeet niet dat je een uitverkorene was die naar de Aarde mocht. Iedereen aan de ander kant van de sluier is reuze blij je weer te zien en kan bijna niet wachten jouw verhalen over je leven te horen. Jij mocht immers gaan, sommigen van hen niet.
Dus hoewel er op de Aarde gerouwd wordt, wordt er aan de andere kant van de sluier feest gevierd dat je weer thuis bent.

Hoe zit dat als ik een zwaar leven heb gehad, waar ik nu van vind dat er weinig leuks over te vertellen is?
Het uniek van de mens is dat wij een lichaam aannemen waarmee we kunnen voelen. Als mensen op Aarde leven we vanuit dualiteit en polariteit. Dat betekent dat we niet alleen licht en donker ervaren maar ook het één bestempelen als goed, en het ander als fout/slecht.

Als ziel hebben we echter geen oordeel over licht en donker. Iedere ervaring, hoe licht of donker ook, is er een van waarde.
Je kunt het je nu misschien niet voorstellen, maar eenmaal aan die andere kant van de sluier zal je trots en blij zijn en mogelijk zelfs lachen om het grote verdriet dat je hier hebt gehad.
Bijvoorbeeld een diep hartzeer doorwerken kun je via het ondergaan van een zware depressie met glans gedaan hebben. Juist dat intense beleven was een ervaring waar je onder meer voor kwam.

Is dat echt waar we voor komen? Ja, en er is meer. Je komt om je goddelijke licht op jouw uniek manier tot expressie te brengen. Je komt ook om dat licht verder te openen, vorm te geven en weer verder te ontwikkelen. Zware tijden geven je de mogelijkheid een stukje licht in jezelf te openen en te ontwikkelen dat je nog niet eerder voor jezelf op die bepaalde manier gedaan hebt. Alles op Aarde is er om je te ondersteunen meer liefde voor jezelf te ervaren. Ook dat pijnlijke hartzeer en de diepe depressie.

Goddelijk licht tot expressie brengen betekent niets anders dan jezelf op steeds weer nieuwe manieren openen voor de liefde die je bent en deze liefde vorm geven. Daar draait het hele leven om. Telkens weer.
Dus mocht je het zwaar hebben in het leven, zoek dan hulp, zodat je de pijn kunt verwerken en je weer licht in jezelf vindt.

Het einde vormt het nieuwe begin

De trilling waarmee je het leven verlaat is de trilling waarmee je een volgend leven weer instapt. Daarom is het heel zinvol dat je emoties, trauma’s en pijnen verwerkt voor je overlijdt.

Als je boos en vol haat het leven uitgaat, zal je dit meenemen het volgend leven in. Hoewel dit niet perse in je jonge jaren al naar boven zal komen, zal het zich ergens in dat volgend leven weer manifesteren, zodat jij er als nog je stappen in kunt zetten en het met liefde leert te omarmen.

Datzelfde geldt voor angsten en depressies. Alles wat je niet verwerkt hebt kom je in een volgend leven weer tegen. Misschien wordt het op een andere manier vormgegeven, maar je komt het weer tegen. Dus mocht je met de gedachte rondlopen dat je liever met dit leven stopt, weet dan dat je nooit echt kunt weglopen. Als je iets nog niet in liefde hebt omarmt komt je het altijd weer tegen. Zelfmoord is dus niet anders dan een tijdelijke time-out. In je volgend leven kom je weer dezelfde levenslessen en problemen tegen, en mag je dan ook nog eens eerst door al die jonge jaren heen: luiers, basisschool etc.

Maar waarom gooien we na het overlijden al die ellende niet gewoon overboord? Omdat je op alle fronten liefde in jezelf wilt ontwikkelen. Mag ik niet gewoon gelukkig zijn?
Vanzelfsprekend mag je gelukkig zijn. Je bent bedoeld om te stralen. Tegelijkertijd wil je die stukken in jezelf die je vergeten bent, waar je geen liefde ervaart, die je als donker betitelt, je weer herinneren en er liefde doorheen laten stromen. Het zwaarste drama kan uiteindelijk een aanleiding zijn om je licht op heel uniek wijze te laten stralen.

Vanuit mijn werk (ik ben nieuw bewustzijn psycholoog) weet ik dat allerlei klachten zoals depressie, angsten, eenzaamheid etc. niet goed door de huidige hulpverlening begrepen worden. De reguliere hulpverlening staat namelijk niet open voor de ziel en de diepere redenen van bestaan (je goddelijke licht op unieke wijze tot expressie brengen en steeds meer licht in jezelf ontsluiten).

Voor de meeste psychiatrische ‘stoornissen’ geldt dat je het zielenperspectief nodig hebt om een en ander op juiste wijze te duiden en daarna de mensen te begeleiden hiermee anders om te gaan en, indien van toepassing, heling te laten plaatsvinden. Maar in de psychiatrie praten we niet over een ziel en daarmee is het enige wat er kan gebeuren dat je medicatie krijgt.

Redenen van bestaan: het spel verandert

De afgelopen eeuwen hebben we het spel gespeeld dat we naar de Aarde kwamen waarbij we vergaten wie we waren. We sloten stukken licht van onszelf af, creëerden bewust blinde vlekken, waarbij we dan gedurende de levens die volgden bezig waren om het licht weer te herkennen en te omarmen. Daarmee beleefden we hoe geweldig het is om je licht weer te ontdekken. Het spel was dus: ik ben mezelf vergeten en ga ik mezelf herontdekken. Daarbij bracht je jouw licht op uniek wijze tot expressie.

Nu we de nieuwe tijd zijn ingeschoven beginnen we een nieuw spel te spelen. Daarbij is het niet alleen de bedoeling je je licht te her-inneren, maar ook het idee dat je je licht verder ontwikkelt en ermee gaat spelen.

Er spelen twee dingen in dit nieuwe spel. Enerzijds mag je je licht op een niveau ontwikkelen dat lang niet heeft gekund. De nieuwe kinderen/mensen nemen hiervoor al tal van bijzondere eigenschappen mee, die op dit moment helaas vaak als negatief bestempeld worden omdat ze afwijkend zijn. Denk maar aan dyslexie, AD(H)D, autisme. Het zijn echter allemaal verschijningsvormen van meer licht in jezelf dragen. Er schuilt een geschenk in.

Het nieuwe spel is er dus op gericht in je goddelijkheid te stappen en vanuit je goddelijkheid, samen met die andere mens-goden, een nieuw spel te spelen.

Anderzijds mag je ook die laatste stukken die je vergeten bent van jezelf weer helen en in jezelf terugplaatsen. Niets kan namelijk los in de rondte blijven hangen. Al je licht keert naar jou terug. Dus ook stukken waar je je ver van hebt gedistantieerd, die je als donker hebt betiteld, of die je uit angst van jezelf hebt afgesplitst. Alles zal je uiteindelijk weer in liefde in jezelf terugplaatsen. Psychische klachten zoals depressies, bipolaire stoornissen en psychosen, en ook problemen die voortkomen uit misbruik/mishandeling kunnen hiervoor een trigger zijn.

Op deze 2 paden die we tegelijkertijd aan het begin van deze nieuwe tijd bewandelen zal ik, vanuit mijn hoedanigheid als nieuw bewustzijn psycholoog, in toekomstige artikelen meer licht laten schijnen.

Mocht je meer willen weten over jouw specifieke levenspad, wat jouw levenslessen zijn, hoe je meer licht kunt brengen naar sommige stukken in jezelf die ver van licht verstoken lijken te zijn, of hoe je jouw nieuwetijd instrumenten, die wellicht op dit moment nog voor problemen zorgen, in positieve zin kunt inzetten, dan houd mijn artikelen in de gaten.

Heb je het artikel ‘Wat gebeurt er voor mijn geboorte?’ nog niet gelezen?
Lees het eerste artikel

In liefde en licht,
Marisa Evelo
Holistisch psycholoog / nieuwetijdspsycholoog

Marisa schrijft haar artikelen in verbondenheid met haar hogere multidimensionale bewustzijn.
Lees haar artikelen met open hart. In je hart zit immers het diepere weten. Resoneert het aangereikte niet in je hart dan laat het in alle respect en liefde rustig los.

Informatie over holistische psychologische zorgInformatie over begeleiding bij hoogsensitiviteit

Voor de gehele website geldt een copyright, dus ook voor de artikelen in deze  Blog. Lees meer: Copyright © 2021