Wij zijn bestemd om te stralen

Dit gedicht is geschreven door Marianne Williamson en komt uit haar boek ‘A Return to Love’. Vaak  wordt er gezegd dat Nelson Mandela het zou hebben verwoord in zijn inaugurele rede voor zijn presidentschap. Maar dit is niet het geval. Toch heeft het wel die bekendheid.

Hieronder vind je het gedicht zowel Engelstalig als Nederlandstalig.

stralend-qualities-954789_960-brEngelstalig

Our deepest fear is not that we are inadequate,
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light and not our darkness that most frightens us.

We ask ourselves:
Who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
There’s nothing enlightened about shrinking,
so that other people won’t feel insecure around you.

We are meant to shine as children do.
We were born to manifest the glory of God that is within us.
It is not just in one of us.
It is in everyone.

As we let our own light shine,
we unconsciously give other people permission to do the same.
As we are liberated from our fear,
our presence automatically liberates others.

Nederlandstalig

Onze diepste angst is niet dat wij onvolmaakt zouden zijn,
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

Wij vragen onszelf af:
Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, geweldig te achten?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God!
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlicht aan je klein te maken opdat
andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

Wij zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen.
Wij zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren.
De glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.

En als wij ons licht laten stralen geven we onbewust
andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.