Workshop: Hoe laat je angsten en blokkades los? – Sleutels in het nieuwetijds bewustzijn

Workshop: Hoe laat je angsten en blokkades los? – Sleutels in het nieuwetijds bewustzijn
12 januari 2020 Marisa Evelo

Workshop: Hoe laat je angsten en blokkades los? – Sleutels in het nieuwetijds bewustzijn

Deze workshop is de middagworkshop van de de 30e viering van de Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart 2020. Er is ook een avondworkshop en een mogelijkheid tot deelname aan een buffet in het tussenliggende tijdsvak.
De Vrouwendag wordt georganiseerd door de werkgroep Vrouwendag van de St. Vrouwenraad-Vrouwenkracht Schinnen.
Locatie: Kasteel Doenrade, Limpensweg 20,6439 BE Doenrade.

– Nieuwetijds bewustzijn, wat is dat?
– Wat heeft liefde en de 5e dimensie hiermee te maken?
– Hoe kan het je helpen om je angsten en blokkades los te laten?
– Waarom werkt het anders dan helen, opschonen en loslaten in het eerdere bewustzijn, waarin vaak nog gewerkt wordt (bijv. reguliere zorg)?

Zoals je misschien merkt nodigt het leven je uit om je angsten en blokkades los te laten. Deze angsten en blokkades worden vaak gevoed door emoties en gedachten. Ze maken dat je je angsten als kompas gebruikt.

In het verleden moest je stevig werk verrichten om deze angsten en blokkades los te laten. Als je leeft vanuit nieuwetijds bewustzijn kun je met meer gemak en eenvoud, en op diepere, directere en meer gedetailleerde manier je angsten en blokkades loslaten. Je leeft vanuit je hart.

In deze workshop

  • Uitleg en informatie over het nieuwetijds bewustzijn en de mogelijkheden die dit bewustzijn in zich draagt om angsten en blokkades los te laten. Niet langer beperkt door overtuigingen en emoties, maar vanuit de aanwezigheid van het bewustzijn en het pure licht en de onvoorwaardelijke liefde van je ziel.
  • Een korte oefening en een geleide meditatie met een diepgaande opschoning die je ondersteunt om angsten en blokkades los te laten.
  • Mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Er wordt gewerkt vanuit nieuwetijds bewustzijn.

Halverwege de workshop is een pauze met koffie/thee en vlaai.

Wie is Marisa?

Marisa Evelo is HSP psycholoog, nieuwetijdspsycholoog, transformatiecoach. Vanuit haar praktijk Asterisa werkt zij aan bewustwording en innerlijke groei.
Marisa is gespecialiseerd in hooggevoeligheid, nieuwe tijd en mindfulness.
Ze leert je praktische tools, geeft inzicht, reikt je mogelijkheden aan om heel te worden/te zijn, en ondersteunt je in je transformatieproces.
Bewust leven en je authentieke Zelf zijn vanuit de liefde die je werkelijk bent.
Marisa is hooggevoelig en helderwetend, en werkt vanuit haar hartenergie en in hoger multidimensionaal bewustzijn.
De meeste mensen ervaren haar werk als helder, duidelijk, direct en bijzonder.

Programma Internationale Vrouwendag Schinnen 8 maart 2020

Middagprogramma
Interactieve workshop: Hoe laat je angsten en blokkades los? – sleutels in het nieuwstijds bewustzijn.
Door Marisa Evelo, nieuwetijdspsycholoog.
14.00 – 17.00 uur, zaal open 13.30 uur.

Avondprogramma
Interactieve voordracht: De Diamant in jezelf – Je vind haar in je hart. Door Els Thissen.
20.00 – 22.30 uur, zaal open 19.30 uur.

Mogelijkheid tot een gezamelijk buffet
Mogelijkheid tot een gezamenlijk buffet in de Limpenszaal om 17.45 uur.

Locatie: Kasteel Doenrade, Limpensweg 20,6439 BE Doenrade.

Inhoud avondprogramma

Avondprogramma Interactieve voordracht: “De Diamant in jezelf” –  van Els Thissen 
Ja, die diamant, liefde, is er. Je vind haar in je hart en je kunt haar nooit verspelen. Ze kan wel uit het zicht raken! Gangaji schreef een prachtig boek met als titel ‘De diamant in jezelf’. Haar boodschap: zoek het geluk niet buiten jezelf, maar in je eigen hart. En dat is wijs, want iedereen weet dat ‘geluk van buitenaf’ nooit blijvend is.
In je eigen hart kun je de kern van je wezen, die liefde is, ervaren. Die is niet buiten jezelf te vinden. Je wordt uitgenodigd te stoppen met alles wat je van het bewustzijn van je kern weghaalt, te stoppen met oordelen en gelijk willen hebben. Door je aandacht naar binnen te richten, stil te zijn in louter aanwezigheid, voorbij verstand en ego, kun je de kern van je wezen ervaren. Daar vind je vrede, waarheid en volmaakte oneindigheid. Zo kun je rechtstreeks de diamant in jezelf ervaren.

 

Aanmelden

In het kader van de Internationale Vrouwendag is deze dag alleen toegankelijk voor vrouwen.

  1. Compleet dagprogramma € 42,50 (middag-, buffet en avondprogramma)
  2. Middagprogr. € 10,00 incl. koffie/thee en vlaai
  3. Avondprogr. € 10,00 incl. koffie/thee en cake

Graag aanmelden vóór 4 maart a.s. via de mail (ejm.cortlever@home.nl) onder vermelding van je keuzeprogramma (1, 2 of 3), je naam en adres.

Bedrag overmaken op SVS: NL91RABO0102723745

Namens de Vrouwenraad-Vrouwenkracht (S.V.S.) Gemeente Schinnen. Elise Welzen-Cortlever, ejm.cortlever@home.nl, tel.046-4432857.